IN GESPREK MET

CEO blikt terug en vooruit

De nieuwjaarswens van Matthias Haag

Het was een ‘turbulent’ jaar voor Gemini – in de goede zin van het woord. Er is heel veel werk verzet en de realisatie loopt op schema. Hoe kijkt CEO Matthias Haag terug op het jaar dat er bijna op zit? En wat is zijn wens voor 2016?

Gemini is in 2015 volop in de realisatiefase terecht gekomen.

Hoe heeft u dat ervaren?

‘2015 was een ongelooflijk druk jaar. Ik texte gisteren nog aan mijn vrouw: “Morgen even niet vliegen!”. Het was het meest intensieve jaar in het project tot nu toe, maar er is dan ook veel bereikt. Onze mensen en die van de aannemers hebben bergen verzet. Dat alles binnen de planning. Het jaar zit er nog niet op, de komende weken hopen we de offshore platforms energized te krijgen, onder stroom dus. Dat zou een mooie laatste prestatie voor 2015 zijn. Het hangt van het weer in december af of dat lukt.’

 

Wat heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Het plaatsen van de funderingen – 150 stuks, in een recordtempo van 110 dagen – was heel bijzonder. Van Oord heeft daarbij echt goed gepresteerd. Maar dat geldt ook voor de aanleg van het gehele elektrische systeem en in het bijzonder de offshore kabel. Of neem de bouw van het landstation, vijf voetbalvelden groot. Plus de bouw en de plaatsing van de twee platforms op de jackets, een echt precisiewerkje. Als ik de lijst zo opstel, is het toch wel heel bijzonder. Het zijn stuk voor stuk megaprojecten an sich. En vaak nog niet eerder vertoond, op deze schaal.’

 

Hoe kijkt u naar het nieuwe jaar, wat staat er nog op stapel?

‘We zijn zeker nog niet klaar. 150 turbines plaatsen, de wieken bevestigen. Dat op een plek waar de gemiddelde windsnelheid meer dan 10 meter per seconde bedraagt. Maar ook de aanleg van de infield kabels afronden is nog een behoorlijke klus. Het wordt waarschijnlijk net zo’n druk jaar als 2015. Voor het eerste kwartaal hopen we het moment van first power te bereiken: de eerste stroom wordt opgewekt met de wind. Dat is een grote mijlpaal. Eind van het jaar hopen we dan compleet gereed te zijn. Ondertussen begint de organisatie al de omslag te maken naar de operationele fase. De bouwers moeten alles overdragen; op techniek, veiligheid, onderhoud. Ook dat wordt voor 2016 een belangrijke uitdaging.’

 

Wat is uw wens voor 2016?

‘Ik hoop dat we zo verder mogen werken, zodat we eind 2016 echt iets bereikt hebben: na een kleine drie jaar een halve kerncentrale op zee neergezet. Maar in ons geval een “groene”, geheel duurzame centrale. Ik spreek ook de wens uit dat we met iedereen die aan Gemini werkt een gezond jaar zullen doormaken. We hebben een paar honderd mensen aan het werk, on- en offshore en niet in de meest gemakkelijke omstandigheden. Veiligheid en welzijn blijven het belangrijkste thema.’