www.geminiwindpark.nl

 

IN GESPREK MET MATTHIAS HAAG

CEO blikt terug en vooruit

Powered by Gemini Windpark

Living on

 

Gemini in 2016

Ook in 2016 gebeurt er van alles op en rondom Gemini. Het wordt opnieuw een belangrijk jaar! De basis is gelegd, de komende maanden worden de indrukwekkende turbines geplaatst. Met vier nieuwsbrieven en digitale magazines houden we u op de hoogte van de bouw van het grootste Nederlandse offshore windpark: het nieuwe visitekaartje van Nederland, waar windenergie al eeuwenlang verbonden is met identiteit en historie.

 

ONDERTUSSEN IN DE WERELD

Klimaat- en windenergietop in Parijs

De koppen bij elkaar

 

Parijs was nog maar net bekomen van de aanslagen, of twee grote internationale bijeenkomsten stonden op het programma. Eerst de Europese beurs voor windenergie EWEA, gevolgd door de VN-klimaattop van de wereldleiders. Vooraf stond de conclusie al vast: de energievoorziening moet radicaal anders vorm krijgen, om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Gemini levert haar bijdrage.

 

De toekomst van onze planeet voor de generaties die na ons komen, dat was de inzet van de 21ste jaarlijkse klimaatconferentie in Parijs. Bedoeld om een nieuw klimaatakkoord te bereiken dat in 2020 moet ingaan. In dat jaar loopt namelijk het huidige akkoord, het protocol dat werd gesloten in Kyoto, af. In Europa is inmiddels al een voorzet gegeven door het Europees Parlement. Op werd een resolutie aangenomen over de klimaattop waarmee Europa zich schaart achter het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verminderen in 2030. Verder wil het Europees Parlement dat in 2030 30 procent van de energie opgewekt wordt door duurzame energiebronnen.

 

Bij het ‘ter perse’ gaan van deze nieuwsbrief was de tekst van het Parijs-akkoord net beschikbaar. 195 landen tekenden voor een historische overeenkomst en gaan aan het werk. Gemini Windpark levert aan de realisatie vanaf eind 2016 een substantiële bijdrage. Het park levert duurzame elektriciteit voor 1,5 miljoen mensen (een kleine 10 procent van de Nederlandse bevolking) en zorgt voor een vermindering van de CO₂-uitstoot met 1,25 miljoen ton per jaar. Hierdoor speelt Gemini ook een grote rol in het bereiken van de doelstellingen van het Nederlandse Energieakkoord, dat het percentage duurzame (hernieuwbare) energie wil verhogen tot 16 procent van het totale energieverbruik in 2023.

 

 

 

OVERZICHT | VIDEO

Het windpark in één oogopslag

 

TERUGBLIK 2015 | DE BEELDEN

Highlights van een bijzonder jaar

 

Even voorstellen,

het Gemini Management Team

 

IN GESPREK MET CFO AREND DRENTHE

Een interview over de grootste projectfinanciering ter wereld voor een duurzaam initiatief.

 

In het volgende nummer

 

 

 

Het volgende Living on Wind-magazine verschijnt in het eerste kwartaal van 2016. Gevuld met nieuws over de voortgang van de bouw van Gemini Windpark. Wat is er in de wintermaanden gebeurd?

Plus interviews, achtergronden en meer.

 

 

De levensader

Gemini Windpark produceert een ongekende hoeveelheid energie. Maar hoe komt alle stroom aan de wal? Daar zorgen twee exportkabels voor. Gezamenlijke lengte: een kleine 200 kilometer.

31 DECEMBER 2015

Ga hier naar Living on Wind